שימוש באלכוהול

More: נהיגה בשכרות , שתייה מוגזמת , נסיגה והישנות , ילדים של אלכוהוליסטים